KKground... ......................... . 搜尋文章請按首頁左上角...................................................................................................@留言請按我@

2013年6月3日 星期一

港劇景點-好心作怪-嘉美麵包餅店

劇集:好心作怪
地點:嘉美麵包餅店
地址:深水埗白楊街19號地下
http://www.openrice.com/restaurant/sr2.htm?shopid=19306&tc=sr1沒有留言:

張貼留言