KKground... ......................... . 搜尋文章請按首頁左上角...................................................................................................@留言請按我@

2013年6月3日 星期一

港劇景點-好心作怪-新明華苑快餐店

劇集:好心作怪
地點:新明華苑快餐店
地址:土瓜灣新圍街18號地下
http://www.openrice.com/restaurant/sr2.htm?shopid=46354

好好心茶餐廳實景沒有留言:

張貼留言