KKground... ......................... . 搜尋文章請按首頁左上角...................................................................................................@留言請按我@

2015年3月13日 星期五

[新聞] 新劇拍多幾集 黎耀祥獻身TVB

黎耀祥、胡定欣擔綱主演的無綫劇集《公公出宮》及鄭嘉穎、謝安琪主演的劇集《殭》正在拍攝,據知兩劇都加了集數,為一星期播出七日做足準備。對於新改革,演員有不同意見。黎耀祥坦言雖然加了集數要拍攝,但對他來說影響不大:「我都獻身畀TVB,所有工作都係以TVB為先,一至日播劇係一個嘗試,轉吓形式都好,有好多觀眾鍾意煲劇,有時喺網上佢哋都會留言話又要等兩日先再有得睇,依家一氣呵成可以試試睇吓反應。」

而定欣則說:「對於觀眾,星期六、日多個選擇都係好事,至於對於我哋演員,都準備好晒,拍多幾集仲開心。(咁咪一至日都見到你哋?)我哋入屋o架嘛!一個星期陪住觀眾七日幾好呀!」

黎耀祥與胡定欣對於《公公出宮》多拍幾集,齊聲讚好。


(太陽報)
http://the-sun.on.cc/cnt/entertainment/20150313/00470_004.html
======================================================================
冰冰《武則天》響頭炮谷爆無綫收視

其實過去無綫劇集大結局都會選於周末播放,並且屢創收視新高,因此為刺激收視,無綫將九時半黃金時段劇集播放日由星期一至五加到星期一至日播足七日,而八時半時段的劇集檔期則保持不變。為配合革新,正在拍攝的新劇《公公出宮》及《殭》都要加集數,全台上下極力配合,認真大陣仗!

(太陽報)
======================================================================
范冰冰挾武則天響頭炮

祥仔撐一「戲」呵成

而黎耀祥、胡定欣擔演的無綫劇集《公公出宮》及鄭嘉穎、謝安琪主演的劇集《殭》現時正在拍攝中,兩劇都加了集數,對於下線劇集會一連七日播放及加集數,祥仔坦言對他影響不大,更謂:「我都獻身畀TVB,所有工作都係以TVB為先,轉吓形式都好,有時觀眾都會喺網上留言話又要等兩日先再有得睇,依家一氣呵成都可試試。」而定欣則謂:「星期六、日畀觀眾多個選擇都係好事,(一至日都見到你哋?)我哋入屋o架嘛!」

(東方日報)

沒有留言:

張貼留言